Grundmodul

Grundmodul er grundejerforeningens komplette administrative online værkstøjskasse!

Kontingentbetalinger, regnskab, bogføring, kalender, hjemmeside og meget mere - i en samlet online løsning.